มรดกพระคุณเจ้า หลวงพ่อดาบส

มรดกพระคุณเจ้า หลวงพ่อดาบส วันที่ 2 สิงหาคม 2530